Telephone
(+855) 99841445/ 99 929 323
Email
admin@asianvision.org
Address
#24 Street 566, Boeung Kok 2, Toul Kork, Phnom Penh.

Tag

Dr Chheng Kimlong
AVI VoiceAVI Voice: ភ្នាក់ងារជំរុញការវិនិយោគ និងច្បាប់ស្ដីពីការវិនិយោគនៅកម្ពុជាAVI VoiceAVI Voice: ភ្នាក់ងារជំរុញការវិនិយោគ និងច្បាប់ស្ដីពីការវិនិយោគនៅកម្ពុជាAVI VoiceAVI Voice: ភ្នាក់ងារជំរុញការវិនិយោគ និងច្បាប់ស្ដីពីការវិនិយោគនៅកម្ពុជា សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍ (UNCTAD) បានរំពឹងថា រំហូរវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសជាសកលនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះពី ៣០ ទៅ ៤០ ភាគរយក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ២០២០ និង ២០២១។ ជាក់ស្តែង នៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩នេះ វិស័យវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗ មានការធ្លាក់ចុះជាលំដាប់បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនៗ ជាពិសេសលំហូរនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស។ ការខាតបង់នៃផ្នែកវិនិយោគនេះគឺជាការខាតបង់មួយផ្នែកធំនៃចំណូលជាតិទាំងមូល ដែលប៉ះពាល់ដល់វឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗ។ រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះបានរៀបចំ និងបង្កើតឡើងនូវស្ថាប័ន ក៏ដូចជាអនុវត្តនូវបទបញ្ញត្តិ និងច្បាប់ថ្មីទាក់ទងទៅនឹងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន ដើម្បីជាការសម្របសម្រួលដល់វិស័យវិនិយោគឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញ។ នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នេះ យើងនឹងធ្វើការស្វែងយល់ពីច្បាប់វិនិយោគថ្មីនៅកម្ពុជា និងលក្ខខ័ណ្ឌលើកទឹកចិត្តវិនិយោគនានា ដើម្បីជួយជំរុញ និងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិ នៅក្នុងអំឡុងពេល និងក្រោយវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩។ សំណួរទី១៖ តើអ្វីទៅជាភ្នាក់ងារជំរុញការវិនិយោគ (IPAs)? ហើយតើ IPAs នេះមានតួនាទីអ្វីខ្លះក្នុងតំបន់អាស៊ាន? ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរនេះដែរ ភ្នាក់ងារជំរុញវិនិយោគ ដែលជាទូទៅគេស្គាល់ថាជា IPAs នេះ គឺជាស្ថាប័នដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការងារវិនិយោគឯកជន និងវិនិយោគសាធារណៈសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ។ បើយោងទៅតាមការកំណត់អំពីតួនាទីទូទៅរបស់សមាគមន៍ភ្នាក់ងារជំរុញវិនិយោគលើពិភពលោក ដែលហៅកាត់ថា YPA ភ្នាក់ងារជំរុញវិនិយោគគឺមានបួនធំៗ៖  ទីមួយ គឺជាតួនាទីជំរុញ និងផ្សព្វផ្សាយពីឱកាសវិនិយោគដូចជាផ្សព្វផ្សាយពីស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ផ្សព្វផ្សាយពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលអនុគ្រោះ និងផ្សព្វផ្សាយពីរបបលើកទឹកចិត្តវិនិយោគជាដើម  ទីពីរ គឺជាតួនាទីទាក់ទាញវិនិយោគតាមរយៈការរៀបចំជាសិក្ខាសាលាជំរុញការទាក់ទាញវិនិយោគ និងកម្មវិធីធ្វើ Business Matching ផ្គូផ្គងវិនិយោគទៅក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងវិនិយោគិនក្នុងស្រុក វិនិយោគិនក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងផលិតករក្នុងស្រុក...
Read More
AVI Insight AVI និងវិទ្យាស្ថានចិន រៀបចំវេទិកាធំបំផុតដើម្បីប្រមើលមើលពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ចិនក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងរយៈពេលជាង១០ឆ្នាំAVI Insight AVI និងវិទ្យាស្ថានចិន រៀបចំវេទិកាធំបំផុតដើម្បីប្រមើលមើលពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ចិនក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងរយៈពេលជាង១០ឆ្នាំAVI Insight AVI និងវិទ្យាស្ថានចិន រៀបចំវេទិកាធំបំផុតដើម្បីប្រមើលមើលពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ចិនក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងរយៈពេលជាង១០ឆ្នាំ AVI និងវិទ្យាស្ថានចិន រៀបចំវេទិកាធំបំផុតដើម្បីប្រមើលមើលពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ចិនក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងរយៈពេលជាង១០ឆ្នាំ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដានេះ វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី (AVI) សហការជាមួយវិទ្យាស្ថាននិន្នាការសេដ្ឋកិច្ចចិន (China Institute of Economic Trend) និងបណ្ដាញសារព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចចិន (China Economic Net) នឹងរៀបចំវេទិកាស្តីពី « កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មចិន-កម្ពុជា» នៅថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង១៣:០០-១៦:៣០ នាទីរសៀល។ ក្នុងវេទិកានេះ អគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុសវិស័យអាស៊ី រួមទាំងអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយពីប្រទេសចិននិងកម្ពុជាសរុប១៤រូប នឹងចែករំលែកពីទស្សនទានជុំវិញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ចិនក្រោមការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរ។ ចំពោះវេទិកាធំបំផុតមួយមិនធ្លាប់មាននេះ លោកបណ្ឌិត ឆេង គីមឡុង អនុប្រធានទី២នៃវិទ្យាស្ថានចក្ខវិស័យអាស៊ី ដែលមានវត្តមានដែរនោះ បានអះអាងថា វេទិកាខាងមុខនឹងជាឱកាសសំខាន់សម្រាប់...
Read More
ក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈកន្លងទៅ បណ្ឌិត ឆេង គីមឡុង អនុប្រធានទី២នៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី បានមើលឃើញថា ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩លើកទី១របស់កម្ពុជា គឺនឹងនាំមកនូវជំនឿចិត្តរបស់ពលរដ្ឋដែលជាកត្តាជះឥទ្ទិពលសំខាន់លើកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងប្រក្រតីភាពនៃសង្គមកម្ពុជាឡើងវិញ។ លោកបណ្ឌិត ហ៊ានអះអាងថា បើកម្ពុជាអាចចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគ្រប់តាមចំនួន១០លាននាក់តាមការចង់បានក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចមានកំណើនមិនតិចជាង៤%ទេក្នុងឆ្នាំ២០២១៕ វាគ្មិន៖ បណ្ឌិត ឆេង គីមឡុង អនុប្រធានទី២នៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី។ ដឹកនាំផលិតនិងផលិត៖ ស៊ុន មេសា 
Read More
អ្នកជំនាញ៖ កម្ពុជានឹងចំណេញច្រើនពី RCEP ព្រោះជាច្រកទីផ្សារដ៏ធំបំផុត ប៉ុន្តែត្រូវត្រៀមខ្លួនឱ្យបានល្អប្លុកអាស៊ាន និងបណ្តាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចចំនួន៥ដែលរួមមានចិន ជប៉ុន អូស្រ្តាលីជាដើម នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ (RCEP) កាលពីពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះ ក្នុងពេលដែលវៀតណាមជាប្រធានអាស៊ានប្តូរវេន។ កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងផ្តល់ឱកាសឱ្យប្រទេសក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាចនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនទៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសជាដៃគូរហូត ៦៥% ដោយមិនជាប់ពន្ធ។ ក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌបែបនេះ បណ្ឌិត ឆេង គឹមឡុង ជាអនុប្រធានទី ២ នៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី និងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍និងប្រជាធិបតេយ្យនៃអភិបាលកិច្ច បានមើលឃើញថាកម្ពុជានឹងចំណេញច្រើនជាងខាតប្រសិនបើកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនបានល្អខណៈវាជាទីផ្សារធំបំផុតក្នុងពិភពលោក។ ការត្រៀមខ្លួនគឺទាំងរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបង្កើតបរិយាកាសវិនិយោគឱ្យមានអំណោយផល ហើយនឹងការបណ្តុះបណ្តាលកម្លាំងពលកម្មឱ្យត្រូវជំនាញតម្រូវការដែលកំពុងខ្វះខាត។ ដឹកនាំផលិតនិងផលិត៖ ស៊ុន មេសា
Read More
ផលប៉ះពាល់នៃទឹកជំនន់ ជាវិញ្ញាសារលំបាកមួយទៀតសម្រាប់រដ្ឋដើម្បីសម្រេចគោលដៅឆ្នាំ២០៣០គិតមកដល់ពេលនេះ ជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅកម្ពុជាបានសម្លាប់មនុស្ស២៤នាក់ក្នុងនោះមានក្មេង៨នាក់។ នេះជាព័ត៌មានផ្លូវការចុងក្រោយពីគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅថ្ងៃទី១៧ ខែតុលានេះ។ ទឹកជំនន់ដ៏កំណាចនាឆ្នាំនេះបានធ្វើឱ្យពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ចំនួនជាង២០ម៉ឺននាក់រងផលប៉ះពាល់ក្នុងនោះ អ្នកស្រុកជិត២ម៉ឺន៦ពាន់នាក់បានបង្ខំចាកចេញពីផ្ទះសម្បែង។ ចំពោះបញ្ហានេះ បណ្ឌិត ឆេង គឹមឡុង ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍និងប្រជាធិបតេយ្យនៃអភិបាលកិច្ចនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី បានលើកឡើងថា ទឹកជំនន់ឆ្នាំនេះនឹងធ្វើឱ្យទិសដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសម្រេចជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០នឹងកាន់តែលំបាក ខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងរងគ្រោះដោយសារមេរោគរាតត្បាតសកលកូវីដ១៩ស្រាប់ ប៉ុន្តែលោកនៅតែមានសុទ្ធិដ្ឋិនិយមថា កម្ពុជាអាចសម្រេចបាន។ សូមស្តាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ដូចតទៅ៖ ដឹកនាំផលិតនិងផលិត៖ ស៊ុន មេសា
Read More
As a new normal in global trade diversification emerges, off-shoring opportunities arise in the region. But Cambodia might lose out in the fight for a larger slice of the investment pie In past months, the novel coronavirus pandemic has accelerated the need to diversify and strengthen supply chains to ensure security. This, as trade becomes...
Read More
Having dodged the worst of the coronavirus pandemic so far with just 240 infections to date, Cambodia is facing structural economic headwinds. On Aug 12, tariff exemption on about €1 billion (S$1.6 billion) worth of Cambodia’s exports to the European Union will be withdrawn. In October, the kingdom may also join the bloc’s blacklist of...
Read More
Had the Industrial Development Policy (IDP) been put to work, the economic impact might have been less painful, having climbed the value chain and workers up-skilled In 2015, when the Cambodian Industrial Development Policy 2015-2025 (IDP) was introduced, the manufacturing industry was characterised as having a narrow industrial base which focussed on garment and food...
Read More

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.

Our Cases

The Asian Vision Institute (AVI) is an independent think tank based in Phnom Penh, Cambodia. It aims to promote inclusive, adaptive and sustainable societies in Asia.

Logo footer

The Asian Vision Institute (AVI) is an independent think tank based in Phnom Penh, Cambodia. It aims to promote inclusive, adaptive and sustainable societies in Asia.