បណ្ឌិត ឡេង ធារិទ្ធ៖ ការ​រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​អាស៊ី-អឺរ៉ុប គឺ​កម្ពុជា​ចំណេញ​ទាំង​ផ្នែក​សេដ្ឋ​កិច្ច និង​នយោ​បាយ​

នៅឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ កម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ី-អឺរ៉ុប (ASEM) ដែលមានមេដឹកនាំប្រទេសនានាជាង៥០មកចូលរួម។ មុនកិច្ចប្រជុំនេះ វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី បានបញ្ចេញនូវសៀវភៅមួយក្បាលជាភាសាអង់គ្លេសមានចំណងជើងថា "Cambodia's ASEM Chairmanship 2020: Small Country with Big Tasks" ឫជាភាសាខ្មែរថា «កម្ពុជាជាប្រធានរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបឆ្នាំ២០២០៖ ប្រទេសតូចជាមួយភារកិច្ចធំ»។ និយាយដល់កិច្ចប្រជុំនេះ លោកបណ្ឌិត ឡេង ធារិទ្ធ នាយកមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបានគូសបញ្ជាក់ថា ការទទួលរៀបចំនូវកិច្ចប្រជុំដ៏ធំនេះ កម្ពុជានឹងទទួលបានផលចំណេញទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និង នយោបាយ។

Dr. Leng Thearith contends that ASEM has increasingly become relevant to Asia and Europe given the weakening multilateral trading system, rising protectionism in certain countries and US-China trade war. In addition, the publication of the book titled "Cambodia's ASEM Chairmanship 2020: Small Country with Big Tasks" is an important contribution to the understanding of the ASEM, which has become an important bridge drawing Asia and Europe closer together.

Full article variable: http://km.rfi.fr/cambodia/daily-guest-11-09-2019