បទសម្ភាសន៍VOA៖ បើ​អាមេរិក​ពង្រាយ​មីស៊ីល​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី ​នឹង​មាន​ការ​ប្រជែង​គ្រឿង​សញ្វាវុធ

អ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់អះអាងថា តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វ៊ិក នឹងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំង បើអាមេរិកដាក់ពង្រាយកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលមានកំណើន ឥទ្ធិពលចិនយ៉ាងខ្លាំងនោះ។ លោក សុខ ខេមរា នៃ VOA បានសម្ភាសលោក បណ្ឌិត ឈាង វណ្ណារិទ្ធ ប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីតាមទូរសព្ទអំពីការរីកចម្រើនចុង ក្រោយនៃស្ថានការណ៍តំបន់នេះ៕

Full article available : https://khmer.voanews.com/a/5042347.html