​បណ្ឌិត ឡេង ធារិទ្ធិ​៖ «​កម្ពុជា​ទទួល​បាន​ប្រយោជន៍​ផ្នែក​សេដ្ឋ​កិច្ច និង​នយោបាយ​ពី​ការ​ចូល​ជា​សមាជិក​អាស៊ាន​រយៈ​ពេល​២០​មក​នេះ​»​

នៅថ្ងៃទី៣០ខែមេសានេះ គឺជាខួបលើកទី២០ នៃកម្ពុជាចូលជាសមាជិកប្រជាជាតិអាស៊ី-អគ្នេយ៍ ហៅកាត់ថាអាស៊ាន(៣០ មេសា ១៩៩៩-៣០ មេសា ២០១៩)។ លោកបណ្ឌិត ឡេង ធារិទ្ធិ នាយកមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រ នៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី ថ្លែងថាកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជានយោបាយ និងសន្តិសុខ។ ជាការកត់សម្គាល់ លោកបណ្ឌិត ឡេង ធារិទ្ធ បញ្ជាក់ថាដោយសារតែកម្ពុជា ជាប្រទេសតូច ហើយបានក្លាយជាសមាជិកអាស៊ាន ធ្វើឲ្យរាល់ទំនាស់ជាមួយប្រទេសជិតខាង គឺត្រូវបានដោះស្រាយដោយសន្តិភាព។ 

បណ្ឌិត ឡេង ធារិទ្ធិ នាយកមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រ នៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី 

Full article available : http://km.rfi.fr/cambodia/daily-guest-30-04-2019